Ανυψωτικό
Είδος
Διάφορα

Περιγραφή

Το ανυψωτικό «big bag» της ΕΒΑΚ είναι σχεδιασμένο για φόρτωση και εκφόρτωση μεγάλων σακιών στον λιπασματοδιανομέα ή την σπαρτική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φόρτωση οποιουδήποτε βάρους έως 2.000kg. Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τον διανομέα και έτσι εξοικονομούνται εργατοώρες, καθώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας χειριστής. Υπάρχουν δύο υδραυλικοί κύλινδροι, ο ένας μετακινεί το φορτίο κατά μήκος και ο άλλος καθ’ ύψος.