Ελληνική
Βιομηχανία
Αγροτικών
Κατασκευών

Η ΕΒΑΚ Μ.Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1977. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και το εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, όπως και μεταλλικών  κατασκευών. Το εργοστάσιο εδρεύει στην Ορεστιάδα Έβρου σε μικρή απόσταση από τα βουλγαρικά και τουρκικά σύνορα. Καταλαμβάνει στεγασμένους χώρους 3.000m2 σε οικόπεδο 20 στρεμμάτων.

Κατά την μακρά της ιστορία, η ΕΒΑΚ έχει εξελιχθεί σταθερά σε μία σύγχρονη παραγωγική μονάδα. Σήμερα ο πιο εξελιγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε ένα κάθετο σύστημα παραγωγής.

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι να προσφέρει μοναδικά, καινοτόμα μηχανήματα πιστοποιημένης ποιότητας (CE), την οποία εγγυάται η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η εξειδίκευση του προσωπικού της.

Η ΕΒΑΚ είναι μία δυναμική ευέλικτη εταιρία που ειδικεύεται στην παραγωγή αγροτικών μηχανημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών της. Οι παραγγελίες παραδίδονται με δικά της μεταφορικά μέσα, στην εσωτερική αγορά είτε στο εξωτερικό.

Κατασκευές
Υψηλής
Ποιότητας

Στην παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται οι πιο αξιόπιστες και ανθεκτικές πρώτες ύλες, από γνωστούς κατασκευαστές της Ευρώπης ή της εγχώριας αγοράς.

Η εταιρία είναι αφοσιωμένη στους πελάτες της προσφέροντας ένα αποτελεσματικό service και παρέχοντας τυποποιημένα ανταλλακτικά. Επίσης αναλαμβάνουμε την συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων μας στην έδρα του πελάτη από εξειδικευμένο συνεργείο, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.